Maatschappelijke begeleiding

Wij begeleiden statushouders die rechtstreeks uit een asielzoekerscentrum in de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen wonen. De begeleiding duurt in principe 1 jaar. Onder maatschappelijke begeleiding valt:

  • ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen, zoals gas/water/licht, een zorgverzekering en huurtoeslag;
  • hulp bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld van de gemeente en de Belastingdienst;
  • contact leggen met en/of inschrijven bij andere organisaties, zoals scholen, maatschappelijk werk, het consultatiebureau, huisartsen- of tandartsenpraktijken;
  • het organiseren van participatieworkshops en themabijeenkomsten, waarin statushouders voorlichting krijgen over de Nederlandse samenleving en de hier geldende regels, normen en waarden.

 

Juridische begeleiding

Wij begeleiden statushouders op juridisch vlak. Daaronder valt:

  • het verschaffen van informatie over juridische (asiel)kwesties;
  • als contactpersoon optreden voor de IND bij aanvraag van gezinshereniging;
  • het beantwoorden van velerlei juridische vragen m.b.t. het (lokaal) maatschappelijk verkeer;
  • het doorverwijzen van cliĆ«nten naar het juridisch loket in Den Haag of Rotterdam.

 

Collectieve belangenbehartiging

Wij vinden het erg belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak is en blijft voor statushouders. Daarom zetten wij ons in voor het in stand houden - en waar mogelijk vergroten - van dat draagvlak. Onder collectieve belangenbehartiging valt:

  • participatie in relevant(e) netwerkoverleg en bijeenkomsten;
  • telefonische en schriftelijke voorlichting aan derden, zoals scholen, (religieuze) organisaties, particulieren.